Skip to main content Skip to footer

Viðskiptalausnir í stafrænum heimi

Fréttin er tekin af síðu Fréttablaðsins – Hlekkur á fréttina: https://www.frettabladid.is/viskiptalausnir-i-stafrnum-heimi/

Hugbúnaðarfyrirtækið Wise býður upp á lausnir sem gera viðskiptavinum af öllum stærðum og gerðum kleift að laga sig að nýjum stafrænum veruleika á einfaldan og öruggan hátt.

Fyrirtækið Wise á sér langa sögu, var áður Maritech en hefur starfað undir merkjum Wise síðastliðin 10 ár. Starfsemi fyrirtækisins byggir á endursölu á Microsoft 365 viðskiptalausnum, er einn stærsti söluaðilinn á Íslandi og er í fararbroddi í upplýsingatækni með áherslu á bókhald, ráðgjöf, hugbúnaðargerð og innleiðingar ásamt öflugri og persónulegri þjónustu.

Forstjóri fyrirtækisins, Jóhannes Helgi Guðjónsson, tók við forstjórastól Wise fyrir ári. Hann kom frá Össuri þar sem hann var forstöðumaður upplýsingatækni (CIO) síðastliðin fimm ár. Fram að því stýrði hann upplýsingatæknideildum meðal annars hjá MP banka, Heritable banka í London og Íslandsbanka. Jóhannes hefur því varið stórum hluta starfsferils síns í hlutverki viðskiptavinar fyrirtækja eins og Wise og hefur þar af leiðandi mikla þekkingu á því hvernig fyrirtæki eins og Wise geti stutt betur við fyrirtæki og hjálpað þeim að ná betri árangri.

Krefjandi tímar í COVID

Skömmu eftir að Jóhannes tók við stjórnartaumum Wise skall COVID-bylgjan á heimsbyggðinni. Fyrirfram hefði maður haldið að flest öll tæknifyrirtæki væru að blómstra í COVID-bylgjunni en henni hafa fylgt töluverðar áskoranir samhliða ákveðnum tækifærum.

„Við, eins og önnur fyrirtæki, þurftum að endurskipuleggja alla starfsemi fyrirtækisins, flestallir unnu að heiman stóran hluta síðasta árs. En við búum vel að því að vera með starfsemi í tækni en eins og við vitum þá var stórt stökk tekið hjá mörgum fyrirtækjum á þessu ári í tækniframförum. Það má segja að það sem við horfðum fram á að myndi gerast í tækniþróun á ca. tveimur árum hafi gerst á tveimur mánuðum í COVID.“

Nýir tímar, nýjar áskoranir

Wise flutti höfuðstöðvar sínar í Reykjavík úr Borgartúninu í Ofanleiti 2 nú um áramótin. Starfsmenn Wise í Reykjavík eru 80 talsins og hafa eðli máls samkvæmt ekki komið allir saman í einu á nýju skrifstofuna. Tólf manns starfa á Akureyri. Jóhannes nefnir að hann hlakki til að hitta allt samstarfsfólk sitt í nýju höfuðstöðvunum, taka spjall við kaffivélina og því sem fylgir að vera hluti af drífandi hópi. En fjarvinna er núna farin að verða eðlilegur þáttur í daglegri starfsemi fyrirtækja í kjölfar COVID og mun örugglega hafa áhrif til framtíðar:

„Við erum að horfa til þess að fólk geti unnið meira heima í framtíðinni, ef það kýs, mörg stærri fyrirtæki úti í heimi eru komin með stefnu um „remote work“ eða vinnu að heiman og það er eitthvað sem við erum að vinna í með okkar fólki.“

Tækifæri og sérstaða Wise

Wise hefur vaxið á undanförnum misserum og starfsmenn nálgast nú 100 talsins. Wise hefur sérhæft sig í að samhæfa upplýsingatæknikerfi fyrirtækja með stöðluðum lausnum frá Microsoft ásamt öflugum sérkerfum frá Wise. Umsvif Wise eru að stærstum hluta á Íslandi en félagið er einnig að selja hugbúnað til um 25 annarra landa. Sérstaða fyrirtækisins liggur í háu þjónustustigi þess og almennri ánægju viðskiptavina með lausnir þess.

„Við höfum byggt upp viðskiptavinagrunn sem við höfum náð að halda vel utan um og sá grunnur stækkar ört. Við leggjum mikla áherslu á að þjóna okkar heimamarkaði vel þar sem framúrskarandi þjónusta við viðskiptavini er okkar langmikilvægasti þáttur. Við áttum okkur á því að það er stór ákvörðun hjá fyrirtækjum að endurskipuleggja upplýsingatæknimál sín. Þess vegna leggjum við okkur fram við að greina raunverulegar þarfir og byggja á stöðluðum lausnum. Staðlaðar lausnir frá traustum og öflugum aðila eins og Microsoft eru lykillinn. Staðlaðar lausnir virka vel saman og innleiðing þeirra er almennt einfaldari og ódýrari en sérsniðnar forritunarlausnir. Okkar metnaður liggur í að greina og uppfylla þarfir viðskiptavina okkar á þann hátt að auðvelt sé að breyta og bæta við lausnum eftir þörfum.“

Stafræn umbreyting á einfaldan hátt

Jóhannes ræðir þá spennandi tíma sem fram undan eru hjá Wise. Tækniþróun er á mikilli siglingu og Wise ætlar sér að vera leiðandi á Íslandi í þeirri stafrænu umbreytingu sem á sér stað í heiminum í dag. Stafræn umbreyting (e. digital transformation) er mikið rædd í dag og skilningur fólks kannski ekki alltaf sá sami á því hugtaki. Stafræn umbreyting fyrirtækja er ekki eingöngu fólgin í því að gera neytendum auðveldara um vik að stunda sín viðskipti, heldur eru samhliða því mikil tækifæri í að gera allan rekstur fyrirtækja hagkvæmari ef rétt er staðið að málum. En hvernig sem á það er litið munu öll fyrirtæki þurfa á einn eða annan hátt að laga sig að nýjum stafrænum veruleika.

Wise leggur mikið upp úr því að gera íslenskum fyrirtækjum kleift á einfaldan og ekki síst, skalanlegan hátt, að vera þátttakendur í þessari stafrænu umbreytingu. Það þarf ekki að gleypa allan stafræna fílinn í einum bita, heldur er hægt að byggja upp stafrænan hluta fyrirtækja í smærri bitum. Lykilatriðið er að greina þarfirnar í byrjun og gera áætlun sem er fólgin í því að stíga varlega til jarðar en geta jafnframt skalað upp stafrænan hluta rekstrarins eftir þörfum, á einfaldan og hagkvæman hátt.

„Þegar talað er um hugtakið stafræn umbreyting þá hugsa margir um netverslun eða eitthvert ákveðið app sem léttir því lífið. Það er hins vegar bara lítill hluti þessarar umbreytingar. Neytendur gera sífellt meiri kröfur á fyrirtæki og stofnanir. Einfaldara aðgengi, gegnsæi, stöðu á þeirra málum, sjálfvirkni og pappírslaus viðskipti. Stafræn umbreyting mun því hafa gríðarlega mikið að segja fyrir öll fyrirtæki í nánustu framtíð til að geta verið áfram samkeppnishæf í sínum rekstri, eða jafnvel náð samkeppnisforskoti.“

Tengjumst

Við skoðum þetta saman

Ertu með fyrirspurn eða ábendingu til okkar?
Endilega sendu okkur línu og við leysum málið.