Search
Generic filters
Search
Generic filters
Search
Generic filters
Search
Generic filters
Search
Generic filters

Skuldabréfakerfi

Kerfið í hnotskurn

  • Heldur utan um skuldabréfaskuldir, eignir og ábyrgðir
  • Útreikningur og bókun á afborgunum, vöxtum, dráttarvöxtum, gengismun og verðbótum
  • Beintengt við fjárhag
  • Fléttað inn í daglega vinnslu fjárhagsbókhalds
  • Býður upp á fjölbreyttar greiningar
  • Inniheldur lánablað sem sýnir stöðu lána
Skuldabréfakerfi

Yfirsýn og fjölbreyttar greiningar

Skuldabréfakerfi Wise er sérlausn sem heldur utan um öll skuldabréfin þín. Kerfið sér um bókun á afborgunum, vöxtum, gengismun, dráttarvöxtum og verðbótum. Skuldabréfakerfið býður upp á fjölbreytta möguleika á greiningum á skuldum og eignum jafnt í erlendri sem og íslenskri mynt.

Einstök yfirsýn skuldabréfa

Skuldabréfakerfi Wise gefur yfirsýn yfir skuldabréf, afborganaröð hvers bréfs, stöðu, greiðsluflæði og veðsetningar. Einn helsti kostur kerfsins er að meðhöndlun skuldabréfa er fléttuð inn í daglega vinnslu fjárhagsbókhalds. Einungis er um eina skráningu að ræða á hverri afborgun og rauntímaupplýsingar verða til um stöðu allra skuldabréfa.

Útprentun lánablaðs með öllum helstu upplýsingum

Í kerfinu er að finna yfirgripsmikið lánablað þar sem hægt er að prenta út stöðu lána, sundurliðaðar breytingar innan tímabils, gjaldfallnar afborganir, áfallna vexti og verðbætur.

Search
Generic filters