Kerfið í hnotskurn

  • Móttaka safnsendinga og einstakra vörusendinga
  • Inn- og útflutningur
  • Heldur utan um skráningu, tollafgreiðslu, reikningagerð og heimakstur safnsendinga.
  • Tilkynningar sendar á viðskiptavini með einni aðgerð
  • Fjöldabókun reikninga
  • EDI samskipti við toll, uppskiptingar og farmskrárbreytingar
  • Tenging við tilboðskerfi
  • Kostnaðarskráning / framlegðarútreikningur
  • Samningar viðskiptamanna
Safnsendingar

Yfirsýn yfir alla þætti flutningaferilsins

Með Flutningalausn Wise næst yfirsýn yfir alla þætti ferilsins, frá því að vara er sótt til framleiðanda, flutningar til og frá landinu, tollun, akstur og fleira sem kemur að því að koma vörunni til neytenda með skjótum og öruggum hætti. 

Lausn fyrir þig

Safnsendingar er sérkerfi sem er hluti af heildarlausn fyrir flutningsfyrirtæki, flutningsmiðlara og almenn fyrirtæki í inn- og útflutningi. Safnsendingar sjá um að margar vörusendingar séu fluttar allar saman á einu flugfarmbréfi. 

Tollafgreiðslukerfi

Sérkerfi sem tengist beint við Safnsendingakerfi. 

Tollafgreiðslukerfi kemur í veg fyrir tvöfaldan innslátt og tengist beint inn í fjárhagsbókhaldið. Kerfið gerir fyrirtækjum kleift að tollafgreiða vörur, bóka innkaupareikninga á lánardrottna, bæði flutningsaðila sem og erlenda birgja. Vörur koma inn á lager með réttu uppfærðu kostnaðarverði ásamt bókun á tollagjöldum. 
Hentar vel fyrir þá sem stunda innflutning og sækjast bæði eftir nútímalegri og handhægri tollskýrslugerð ásamt rafrænum samskiptum við tollinn.  

Bein tenging við Business Central

Kerfið tengist beint við lánardrottna, innkaup og birgðakerfi í Microsoft Dynamics 365 Business Central (áður NAV). 

Search
Generic filters